ЗАТВОРИ

close

За нас

Продукти и услуги

ПАРТНЬОРИ

Пол. ИНФОРМАЦИЯ

РЕСУРСИ

КОНТАКТИ

Вземи оферта

Телефон:

0700 800 80

Е-поща:

office@synergonenergy.bg

Адрес

ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

| Нашите производители

Нашият екип от специалисти има десетки години международен опит в управлението на енергия от ВЕИ и реализирането й както на българския, така и на европейските енергийни пазари. Можем да предложим на Вас и вашия бизнес:

 • Изкупуване на електрическа енергия генерирана от ВЕИ.
 • Сигурни плащания и стабилност на паричния поток.
 • Прецизно прогнозиране чрез специализиран софтуер и индивидуален AI модел за
  планиране на производство на всеки производител.
 • Управление на небаланси и оптимизиране на разходите за балансиране.
 • Консултации, изготвяне на инвестиционни проекти и реализация на ВЕИ мощности за
  собствена нужда или търговия с енергия.

Опитът ни с възобновяема енергия включва управление и безупречно прогнозиране на:

Слънчева енергия

 • Конвенционални фотоволтаични системи.
 • Хибридни фотоволтаични системи.

Вятърна енергия

 • Хоризонтални вятърни генератори.
 • Вертикални вятърни генератори.

Водна енергия

 • Язовирни ВЕЦ
 • Руслови ВЕЦ
 • ПАВЕЦ

Енергия от мощности с
комбиниран цикъл

 • Газови централи
 • Био ГЕЦ
 • Когенерации

ОФЕРТА

| Вземи индивидуална оферта

Научи повече, как може да получиш индивидуална оферта за доставка на електрическа енергия на свободен пазар и анализ на икономията.

offer