ЗАТВОРИ

close

За нас

Продукти и услуги

ПАРТНЬОРИ

Пол. ИНФОРМАЦИЯ

РЕСУРСИ

КОНТАКТИ

Вземи оферта

Телефон:

0700 800 80

Е-поща:

office@synergonenergy.bg

Адрес

ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България

РЕСУРСИ

| въпроси, понятия, документи

Често задавани въпроси

Често срещани понятия

Документи

Какво е свободен пазар?

Свободният (либерализиран) пазар на електрическа енергия в България е създаден и функционира в съответствие с европейските директиви за либерализиране на енергийните пазари. Той дава възможност на участниците в него да договарят свободно цената и условията на доставка на електрическата енергия. По този начин се създава конкурентна среда, която води до оптимизация на цените и подобряване качеството на услугите.

Коя е крайната дата до която стопанските потребители трябва да преминат на свободен пазар?

Според приетите промени в Закона за Енергетика, всички стопански потребители, трябва да преминат на свободен пазар до 01.10.2020г. Процедурно, смяната на доставчик изисква между 20 и 50 дни, в зависимост от типа мерене на енергията. За потребители с почасово мерене крайният срок за избор на доставчик и подписване на договор е 10.08.2020. За всички останали потребители – 10.09.2020г.

Каква е процедурата по смяна на доставчик?

Процедурата по смяна на доставчик се извършва от вашия търговец на електрическа енергия, на когото сте предоставили нотариално заверено пълномощно, в одобрен от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР) формат.

Процедурата по смяната на доставчика на електрическа енергия/координатора на балансираща група се извършва до 10то число на всеки месец и влиза в сила от 1-во число на следващия месец.

Необходими условия, за да се стартира процедурата:

– Сключен договор за покупко-продажба на електрическа енергия с лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група

– Нотариално заверено пълномощно

– Липса на просрочени задължения към настоящия доставчик на електрическа енергия.

Мога ли да остана без електрозахранване, ако не избера доставчик?

Не. Ако сте присъединен към мрежата и не сте намерили подходящия за вас доставчик, ще бъдете снабдяван от досегашния си доставчик, но по завишена цена и служебно определени условия.

Какви са предимствата на свободния пазар?

Свободният пазар, като всеки друг конкурентен пазар, дава възможност на клиентите сами да изберат доставчик на електрическа енергия. Въвеждането на конкуренция води до реални и по-ниски пазарни цени, подобряване на ефективността и обслужването. Клиентите могат да договорят цената на електрическата енергия и условията на договора с доставчика.

Как се определят цените на електроенергията?

На свободния пазар цените на електрическата енергия се договарят между клиента и неговия доставчик според индивидуалния профил на потребление, периода на доставка, котировките на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ) и борсите на електрическа енергия в региона и условията на плащане. Цените на мрежовите услуги, такса “задължения към обществото” както и всички други надбавки се определят от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Колко мога да спестя ако избера Синергон Енерджи?

Специалистите от нашия екип ще извършат анализ на вашето потребление и ще изготвят предложение с най-подходящият за Вас продукт. Към предложението ни ще получите и сравнителен анализ на спестяванията, които ще реализирате при подписване на договор с нас.

Колко често мога да сменям доставчика на електроенергия?

Няма нормативни ограничения – всеки клиент сам преценява нуждата си от смяна на доставчика и решава за какъв период от време да сключи договор.

Коя част от цената мога да договарям?

Единствено цената на активната електрическа енергия подлежи на договаряне (цената за снабдяване). Цената за мрежовите услуги (достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа) са регулирани от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се заплащат от всички клиенти. Цената за „задължения към обществото“ също подлежи на регулиране от КЕВР. За клиентите на регулиран пазар, тази цена е включена в цената на електрическата енергия, а при клиентите на свободен пазар, тя присъства като отделен ред от фактурата.

Отделно ли се договаря цената на всяка тарифа?

Цената, която клиентите заплащат за дневна и нощна енергия на свободен пазар най-често е единна – т.е. тарифата за 24-часов цикъл е една. За да се достигне до тази цена, внимателно се калкулира профила на потребление и се вземат предвид индивидуалните нужди на всеки клиент – съотношение на дневно и нощно потребление, сезонност и др. При желание на клиента, Синергон Енерджи може да запази разделението на тарифи при условията за доставка на електрическа енергия. За повече информация, моля посетете секция “Продукти и услуги” или се свържете с нас.

Нужно ли е да сменя своя електромер, за да изляза на свободен пазар?

Не, при смяна на доставчик не се сменят средствата за търговски измерване (електромери). Данните, отчетени по тях се предоставят от мрежовия оператор на избрания доставчик за целите на фактурирането.

Колко фактури ще получавам ?

Синергон Енерджи издава една фактура, в края на всеки месец. При сключване на комбиниран договор (задължителен за потребители със стандартизиран товаров профил) потребителят получава единна фактура за енергията и мрежовите услуги. При сключване на договор за доставка на електрическа енергия с потребители с техническа възможност за почасово измерване на консумираната електрическа енергия, Синергон Енерджи фактурира електрическата енергия, акциз и „цена задължения към обществото“, а мрежовите услуги се фактурират от мрежовия оператор.