ЗАТВОРИ

close

За нас

Продукти и услуги

ПАРТНЬОРИ

Пол. ИНФОРМАЦИЯ

РЕСУРСИ

КОНТАКТИ

Вземи оферта

Телефон:

0700 800 80

Е-поща:

office@synergonenergy.bg

Адрес

ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България

Какви са стъпките, които да предприемете при избор на нов доставчик на ток?
Публикувано на: 12 авг., 2020

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на електрическа енергия по цени определени от КЕВР ще бъдат прекратени. 

стъпка 1

Проучете внимателно пазара и компаниите, които предлагат електроенергия на свободния пазар. Избор има, въпросът е да направите най-добрия. Проучете миналото и репутацията на избрания от вас доставчик. Важно е да се спрете на стабилна компания – проверете къде е регистриран доставчикът ви, кой е собственикът му и дали има достатъчно внесен капитал. Важно е да избегнете подписването на договор с необезпечени компании със съмнителна репутация, тъй като при евентуален фалит на доставчика си ще претърпите сериозни финансови загуби. Подобни лоши примери и практики са се случвали в миналото.

стъпка 2

За да стартирате процеса по прехвърляне към нов доставчик на ток, е задължително да отправите запитване и да предоставите информация за потреблението си – поне една месечна фактура. В отговор следва да получите персонална консултация, оферта и анализ на спестяванията. Така ще можете да изберете условия според спецификата на Вашия бизнес, които най-добре отговарят на профила ви на консумация. Всеки бизнес е различен и нуждите му са специфични, затова и изготвянето на индивидуална оферта, според личните потребности и потребление е задължително.

стъпка 3

След като сте получили оферти, проучете внимателно всички условия по договора, който ви се представя, като е добре да обърнете специално внимание на:

 

  • срок на договора и дали той гарантира доставката за периода от страна на търговеца, при договорените условия чрез неустойки. Важно е неустойките в договора да са еднакви за двете страни – това гарантира, че търговецът не може да променя срокове и условия едностранно;
  • изисквания за обезпечение и такси;
  • начини на плащане;
  • срок за плащане;
  • депозити или предварително заплащане – дали такива се изискват;
  • има ли достатъчно добре обезпечена мрежа от търговски представители, които при възникнал проблем, ще бъдат насреща за вас
  • надвишават ли цените 120 лв./МВтч за периода;
  • има ли скрити клаузи за допълнителни плащания свързани с разходите за балансиране или участие в стандартна балансираща група – при сигурните доставчици всички подобни разходи са включени в цената и не се заплащат отделно
  • има ли клаузи, които задължават доставчика да предоставя информация за потреблението Ви при поискване на такава от Ваша страна
  • обслужване – можете ли да разчитате на експертно съдействие от екипа на търговеца ви по всяко време

стъпка 4

След като сте подписали договор с избрания от Вас доставчик, при най-изгодните за Вашия бизнес условия, следва да предоставите нотариално заверено пълномощно с утвърден от КЕВР текст, за да преминете към процедурата по прехвърляне на доставките към новия Ви партньор. Важно е да изберете партньор, който безплатно ще поеме цялата административна тежест на процедурата по излизане на свободен пазра и/или смяна на доставчик и ще извърши всички необходими административни дейности от ваше име. Надеждните партньори пестят вашето време, за да може вие на свой ред да го отделяте на своите клиенти!

стъпка 5

Процедурата се стартира до 10-то число на всеки месец, т.е това е и последният срок за сключване на договор. Пример – ако сключите договор за доставка на електроенергия на 3-ти Септември, то от 1-ви Октомври доставките ви се поемат от новия доставчик. Ако сключите договор на 15-ти Септември, ще трябва да изчакате до 1-ви Ноември, преди да е влезе в сила смяната на вашия доставчик на електроенергия.

Полезна информация

| Подобни статии

Цени на електрическа енергия за 2021-2022г. – очаквания

Цени на електрическа енергия за 2021-2022г. – очаквания

ФАКТОРИ НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ: Цените на електрическата енергия ще се влияят основно от фактори, които можем условно да групираме в следните направления: Цените на въглеродните емисии, атмосферните условия и цените на петролните продукти (най-вече на природния...

Свободен пазар на електрическа енергия – Какво ще се случи на 01.07.2021

Свободен пазар на електрическа енергия – Какво ще се случи на 01.07.2021

СМЯНА НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ: Съгласно промените в Закона за енергетика от 26.06.2020г, всички небитови потребители на ниско напрежение (НН) трябваше да мигрират от регулиран, на свободен енергиен пазар, считано от 01.10.2020г. Така на всеки от тези...

Какво могат да очакват потребителите от доставчиците си на електроенергия на свободния пазар?

Какво могат да очакват потребителите от доставчиците си на електроенергия на свободния пазар?

Преди всичко е важно да бъде изяснено понятието „доставчик“ на електрическа енергия. Търговецът на електрическа енергия в качеството си на „доставчик“ на електрическа енергия използва, съгласно приложимите закони и правила, електропреносната и електроразпределителните...

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Гарантирана цена или Динамична цена. Кой продукт да изберете?

Гарантирана цена или Динамична цена. Кой продукт да изберете?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Как да избера моя доставчик?

Как да избера моя доставчик?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...