ЗАТВОРИ

close

За нас

Продукти и услуги

ПАРТНЬОРИ

Пол. ИНФОРМАЦИЯ

РЕСУРСИ

КОНТАКТИ

Вземи оферта

Телефон:

0700 800 80

Е-поща:

office@synergonenergy.bg

Адрес

ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България

Как да избера моя доставчик?
Публикувано на: 24 авг., 2020

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на електрическа енергия по цени определени от КЕВР ще бъдат прекратени. 

За всеки бизнес най-важното е да има стабилни и доверени партньори.

През последните години в България наблюдавахме множество фалити и внезапно преустановяване на дейност на доставчици на електрическа енергия и търговци на ток, което доведе до неблагоприятни последствия и най-вече – непредвидени разходи за техните клиенти.

Именно затова е наложително, преди сключване на договор, всеки да направи една кратка проверка на фирмата, на която смята да довери доставките на един от най-важните си ресурси – електрическата енергия.

Ето 5 лесни стъпки, които можем да следваме.  Важно е да проверите:

1. Кой е реалният собственик

публичните компании и лица винаги са по-сигурен избор.

2. Къде е регистрирано дружеството

стабилните енергийни търговци са компании с активи, които могат да гарантират изпълнението на поетите договорни ангажименти. Регистрираните в апартаменти дружества не са сред тях.

3. Внесеният капитал на дружеството

препоръчително е доставчикът ни да има поне няколко милиона лева капитал, за да можем да претендираме за нанесени щети, ако не изпълни ангажиментите си и да получите съответното обезщетение. Аналогично е необходимо да има поне няколко десетки милиона лева годишен оборот – това показва, че компанията може да постига икономии от мащаб.

Информацията от горните три стъпки е публична и подобна справка може да бъде направена бързо и лесно в Търговския регистър: https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/VerificationPersonOrg

4. Лицензът на дружеството

Винаги трябва да проверяваме от коя дата търговецът притежава лиценз от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за търговия с енергия и координиране на стандартна балансираща група. В повечето случаи искаме да поверим доставките си на компания, доказала своята дълготрайна устойчивост и експертиза. Информация за всички търговски участници можете да откриете в сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – https://www.dker.bg/bg/elektroenergetika/litsenzii-elektroenergetika.html

5. Обслужването на клиенти

 Важно е да установим, дали ако се обадим на доставчика, ще получим необходимото внимание. Поискайте да ви посети търговският представител за Вашето населено място в рамките на следващия работен ден. Важно е да знаем, че можем да разчитаме на нашия доставчик по всяко време и че той е близо до нас. Ако компанията няма достатъчен брой специалисти и представители в страната, рискуваме в момент на нужда да не получим необходимото внимание.

Полезна информация

| Подобни статии

Цени на електрическа енергия за 2021-2022г. – очаквания

Цени на електрическа енергия за 2021-2022г. – очаквания

ФАКТОРИ НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ: Цените на електрическата енергия ще се влияят основно от фактори, които можем условно да групираме в следните направления: Цените на въглеродните емисии, атмосферните условия и цените на петролните продукти (най-вече на природния...

Свободен пазар на електрическа енергия – Какво ще се случи на 01.07.2021

Свободен пазар на електрическа енергия – Какво ще се случи на 01.07.2021

СМЯНА НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ: Съгласно промените в Закона за енергетика от 26.06.2020г, всички небитови потребители на ниско напрежение (НН) трябваше да мигрират от регулиран, на свободен енергиен пазар, считано от 01.10.2020г. Така на всеки от тези...

Какво могат да очакват потребителите от доставчиците си на електроенергия на свободния пазар?

Какво могат да очакват потребителите от доставчиците си на електроенергия на свободния пазар?

Преди всичко е важно да бъде изяснено понятието „доставчик“ на електрическа енергия. Търговецът на електрическа енергия в качеството си на „доставчик“ на електрическа енергия използва, съгласно приложимите закони и правила, електропреносната и електроразпределителните...

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Гарантирана цена или Динамична цена. Кой продукт да изберете?

Гарантирана цена или Динамична цена. Кой продукт да изберете?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какви са стъпките, които да предприемете при избор на нов доставчик на ток?

Какви са стъпките, които да предприемете при избор на нов доставчик на ток?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...