ЗАТВОРИ

close

За нас

Продукти и услуги

ПАРТНЬОРИ

Пол. ИНФОРМАЦИЯ

РЕСУРСИ

КОНТАКТИ

Вземи оферта

Телефон:

0700 800 80

Е-поща:

office@synergonenergy.bg

Адрес

ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България

Гарантирана цена или Динамична цена. Кой продукт да изберете?
Публикувано на: 2 сеп., 2020

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на електрическа енергия по цени определени от КЕВР ще бъдат прекратени. 

Всеки бизнес има своите индивидуални нужди, затова и ние от Синергон Енреджи предлагаме широк спектър от продукти, от които можете да избере според индивидуалните си потребности и профил на потребление.
В тази статия ще разгледаме два от основните ни продукти и разликите между тях.

Гарантирана цена – наричана още Фиксирана цена.

Този продукт предлага фиксирана тарифа за електроенергия за срокът на договора (до 2 години). Цената се определя на пазарен принцип при сключване на договор – т.е конкретната цена се базира на ценовите нива на пазара към този момент и фючърсните продукти налични на българската и европейските енергийни борси за срока на договора. Този продукт е подходящ за бизнеси, които бюджетират разходите си за електроенергия за дълъг период от време и ги залагат във финансовите си модели и планиране. Гарантираната цена предпазва от покачвания на пазарните нива за срок на договора, но при спад на цените, бизнесът може да пропусне да реализира ползи.

Динамична цена – наричана още Индексирана цена.

Този продукт предлага цена индексирана към сегмент „Ден Напред“ на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ) за периода на договора. Предимствата са възможностите за оптимизация на разходите през целия срок на договора, както и информираност в реално време за цената на електроенергията за всеки час от денонощието. Тази информация е налична на www.ibex.bg Продуктът е подходящ за бизнеси, които могат да ограничат пиковото си потребление и така да оптимизират разходите си, както и за дружества, за които е важно във всеки един момент да закупуват електроенергия спрямо актуалните пазарни нива. Крайната цена на доставка се определя по формулата „цена БНЕБ + цена надбавка“. Цена БНЕБ е конкретната цена в сегмент „Ден напред“ на БНЕБ за всеки час, а цена надбавка е търговската надбавка на Синергон Енерджи, която включва разходите за прогнозиране, балансиране, финансови разходи както и печалба за дружеството. Цената на надбавката се определя спрямо специфичния профил на потребление на всеки клиент и това колко прогнозируемо е потреблението му за периода на доставка.

 

Всички наши продукти, можете да откриете в Секция „продукти и услуги“ на www.synergonenergy.bg

Повече информация, както и индивидуална консултация и оферта можете да получите от нашите регионални представители, които ще откриете в секция Контакти.

Полезна информация

| Подобни статии

Цени на електрическа енергия за 2021-2022г. – очаквания

Цени на електрическа енергия за 2021-2022г. – очаквания

ФАКТОРИ НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ: Цените на електрическата енергия ще се влияят основно от фактори, които можем условно да групираме в следните направления: Цените на въглеродните емисии, атмосферните условия и цените на петролните продукти (най-вече на природния...

Свободен пазар на електрическа енергия – Какво ще се случи на 01.07.2021

Свободен пазар на електрическа енергия – Какво ще се случи на 01.07.2021

СМЯНА НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ: Съгласно промените в Закона за енергетика от 26.06.2020г, всички небитови потребители на ниско напрежение (НН) трябваше да мигрират от регулиран, на свободен енергиен пазар, считано от 01.10.2020г. Така на всеки от тези...

Какво могат да очакват потребителите от доставчиците си на електроенергия на свободния пазар?

Какво могат да очакват потребителите от доставчиците си на електроенергия на свободния пазар?

Преди всичко е важно да бъде изяснено понятието „доставчик“ на електрическа енергия. Търговецът на електрическа енергия в качеството си на „доставчик“ на електрическа енергия използва, съгласно приложимите закони и правила, електропреносната и електроразпределителните...

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Как да избера моя доставчик?

Как да избера моя доставчик?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какви са стъпките, които да предприемете при избор на нов доставчик на ток?

Какви са стъпките, които да предприемете при избор на нов доставчик на ток?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...