ЗАТВОРИ

close

За нас

Продукти и услуги

ПАРТНЬОРИ

Пол. ИНФОРМАЦИЯ

РЕСУРСИ

КОНТАКТИ

Вземи оферта

Телефон:

0700 800 80

Е-поща:

office@synergonenergy.bg

Адрес

ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България

Цени на електрическа енергия за 2021-2022г. – очаквания
Публикувано на: 30 мар., 2021

ФАКТОРИ НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ:

Цените на електрическата енергия ще се влияят основно от фактори, които можем условно да групираме в следните направления:

  • Цените на въглеродните емисии, атмосферните условия и цените на петролните продукти (най-вече на природния газ).;
  • Търсенето и предлагането;
  • Свързаността на пазарите на едро;
  • Зелената сделка.

 

ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ:

 

Очакванията са след края на юли 2021 делът в потреблението на свободен пазар да достигне 75%, а регулиран пазар (битови клиенти) да се установи около 25%. От друга страна пазарът на едро е съсредоточен главно в сегмент „Ден напред“ на Българска Независима Енергийна Борса (БНЕБ), на който към края на 2020 г. се предлагаха повече от 70% от количествата електроенергия за свободен пазар.

Липсата на дългосрочни продукти и закупуването на енергия основно от пазар „Ден напред“ води до значителна волатилност на цените на пазара на едро и съответно към крайните клиенти, породена от промяната във факторите, които влияят върху борсовите цени в този пазарен сегмент.

През зимата (по време на отоплителен сезон и/или при ниски температури), цените ще бъдат високи – ВЕИ не работят или произвеждат малко и недостигът на енергия трябва да бъде компенсиран от ТЕЦ на въглища и газ, а през пролетта и лятото, при намалено потребление и/или благоприятни атмосферни условия, когато ВЕИ произвежда достатъчно енергия, включително излишна такава, а ТЕЦ не работят или работят на възможния минимум, се очаква да са много ниски.

Ножицата между цените се разтваря с промяната на отношението между дела на ВЕИ и ТЕЦ в съответните месеци/сезони, както и цените на квотите за емисии CO и природния газ. С увеличаването на дела на ВЕИ в енергийната система, ще се увеличават и ценовите аномалии, а един от начините за борба с тях е именно обединението на пазарите.

 

СВЪРЗАНОСТ НА ПАЗАРИТЕ НА ЕДРО:

 

Процесът по обединението на пазарите на България и Гърция стартира от 01.03.2020 г. и е планирано тестовете да бъдат проведени между 16.03.2021 и 30.04.2021. В този контекст очакваното разширяване на единния европейски пазар „Ден напред“ е насрочено за 11.05.2021 г. (с първи ден на доставка 12 май) при положително потвърждение след приключване на всички тестове и съответните одобрения от българския и гръцкия регулатори.

Най-значимото обединение на националните пазари в рамките на ЕС се очаква да бъде завършено до края на 2021 г. с връзката на 4MMC границите (Чехия, Унгария, Румъния и Словакия) с MRC (обединение на водещи пазари от Западна Европа) и непосредствено след това посредством свързването на България през общата й граница с Румъния.

 

 

Пазарното обединение предоставя автоматичен достъп на българските участници до офертите на останалите пазарни участници в цяла Европа. А конкретната възможност за този достъп се определя от нивата на капацитетите, т.е. колко енергия може да премине физически от една национална система в друга.

 

ЗЕЛЕНА СДЕЛКА:

 

В Европа се намира най-голямата система за търговия с емисии в света. Скорошният скок в цените отразява както ръста в търсенето, така и спада в предлагането. На 11.12.2020 г. лидерите на ЕС се съгласиха да ускорят намаляването на емисиите, като ги понижат с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., вместо с 40%, както дотогава беше планирано. Това доведе до сигнал за по-голямо ограничение на емисиите, което в крайна сметка води до по-малко квоти и по-висока цена. Към 12.02.2021г. цените на емисиите достигнаха рекордно високо ниво от близо 40 евро/тон еквивалент на CO2.

Наличието на квоти за емисии дават право на притежателя им да отделя определено количество парникови газове. Това има значение за производителите на електрическа енергия от ТЕЦ (въглища, газ, фосилни горива), чието присъствие на енергийните пазари е неизбежно поради необходимостта от балансиране на електроенергийната система, както и заради флуктуациите при производството и непредвидимия характер на възобновяемите енергийни източници. Амбициите на ЕС за намаляване на вредните емисии с 55% до 2030 г. засега изглежда, че ще струват скъпо, погледнато през призмата на преките разходи на потребителите за закупуване на електрическа енергия.

Цените на дериватите в качеството им на алтернативен и/или първичен енергиен източник при производството на електрическа енергия и незаменим такъв (с изключение на ВЕЦ) при балансирането на енергийните системи, също влияят върху направлението на движение на цените на електрическата енергия на енергийните борси. Цените на петрола, а от там и на дериватите и природния газ, бързо възвръщат нивата си отпреди Covid кризата, движени от бързото възстановяване на потреблението в Китай и Далечния изток от една страна и определени решения на значими фактори (ОПЕК, САЩ и др.) във връзка с ограничаване на неговото добиване от друга. В ЕС тече процес по преоборудване на ТЕЦ от въглища на газ, което допълнително води до нарастваща зависимост на цените на електрическата енергия от тези на природния газ, като във всички случаи и ТЕЦ на газ също отделя въглеродни емисии и трябва да закупува квоти.

Пазарите на електрическа енергия реагират, като в края на март 2021г. очакванията за цени на Унгарската борса (HUPEX), която е най-ликвидна в Балканския регион и е приета в много случаи за референтна, са за нива в порядъка между 120 лв./МВтч и 150 лв./МВтч за периода от 01.07.2021 до 30.06.2022г.

 

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ:

 

Цената на електрическата енергия за всеки потребител се изчислява на база индивидуалния му почасов профил на потребление и нашият съвет към него е да се ориентира към сигурността и фиксираните цени, ако според индивидуалните за всеки условия, не може да се съобрази с растящия риск от екстремно покачване на цените на електрическата енергия на борсата през зимните месеци.

Полезна информация

| Подобни статии

Свободен пазар на електрическа енергия – Какво ще се случи на 01.07.2021

Свободен пазар на електрическа енергия – Какво ще се случи на 01.07.2021

СМЯНА НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ: Съгласно промените в Закона за енергетика от 26.06.2020г, всички небитови потребители на ниско напрежение (НН) трябваше да мигрират от регулиран, на свободен енергиен пазар, считано от 01.10.2020г. Така на всеки от тези...

Какво могат да очакват потребителите от доставчиците си на електроенергия на свободния пазар?

Какво могат да очакват потребителите от доставчиците си на електроенергия на свободния пазар?

Преди всичко е важно да бъде изяснено понятието „доставчик“ на електрическа енергия. Търговецът на електрическа енергия в качеството си на „доставчик“ на електрическа енергия използва, съгласно приложимите закони и правила, електропреносната и електроразпределителните...

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Гарантирана цена или Динамична цена. Кой продукт да изберете?

Гарантирана цена или Динамична цена. Кой продукт да изберете?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Как да избера моя доставчик?

Как да избера моя доставчик?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какви са стъпките, които да предприемете при избор на нов доставчик на ток?

Какви са стъпките, които да предприемете при избор на нов доставчик на ток?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...