ЗАТВОРИ

close

За нас

Продукти и услуги

ПАРТНЬОРИ

Пол. ИНФОРМАЦИЯ

РЕСУРСИ

КОНТАКТИ

Вземи оферта

Телефон:

0700 800 80

Е-поща:

office@synergonenergy.bg

Адрес

ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България

Какво могат да очакват потребителите от доставчиците си на електроенергия на свободния пазар?
Публикувано на: 30 мар., 2021

Преди всичко е важно да бъде изяснено понятието „доставчик“ на електрическа енергия. Търговецът на електрическа енергия в качеството си на „доставчик“ на електрическа енергия използва, съгласно приложимите закони и правила, електропреносната и електроразпределителните мрежи за доставка на „стоката“ електрическа енергия до своите клиенти (потребители на електрическа енергия).
Фактическият процес по доставка се извършва от отговарящите за експлоатацията, управлението и поддръжката на електроенергийната система и в частност – електропреносната и електроразпределителните мрежи, включително Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО) за мрежа високо напрежение (ВН) и електроразпределителните предприятия (ЕРП) за мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН).

 

При смяната на доставчик на електрическа енергия, известен още като „Търговец на ток“ или „Координатор на балансираща група“, мрежовите оператори остават страна по договорите за предоставяне на мрежови услуги с всеки потребител по същия начин, по който това е било и преди смяната. Дейността на мрежовите оператори е регулирана, обект е на лицензиране и постоянен контрол от страна на КЕВР и други институции, предоставя се само в обхвата на определена лицензионна територия под формата на „естествен монопол“ и мрежовият оператор не може да бъде сменен, за разлика от доставчика на електрическа енергия, който използва мрежовата инфраструктура, за да предостави своите услуги, включително доставка на ток.

Често в контекста на темите, свързани с доставчик на електрическа енергия на свободен пазар, потребителите срещат и понятието „Координатор на балансираща група“, което се отнася за едно и също лице (доставчика на ток) и е формулирано вследствие на една от лицензионните му дейности, а именно – да отговаря за разликата между прогнозното и реално потребеното количество на всички свои клиенти, които автоматично при подписването на договор с доставчик на електрическа енергия и след съответния процес, са станали част от неговата група от клиенти (балансираща група), за която той отговоря и на която той е координатор. Поради това, често вместо смяна на доставчик на електрическа енергия, се използва смяна на координатор на балансираща група.

 

Доставчикът на електрическа енергия на свободен пазар използва електропреносната и електроразпределителните мрежи за доставка и продажба на ток на своите клиенти съгласно сключените с тях договори. На свободния пазар на ток се използват типови договори за доставка на електрическа енергия и членство в балансираща група, като обикновено се договарят срок и цена, където съществен елемент е правилният избор на продукт – например дали цената на електрическата енергия да бъде фиксирана за определен период от време или да бъде обвързана с ценовите нива на енергийната борса.

Подходящ продукт

Всеки потребител следва да получи от своя настоящ или бъдещ доставчик консултация относно продукта, който най-пълно съответства на характерния му профил на потребление и крайната цена на електрическата енергия на месечна база или за срока на договора, която би била най-ниска. Факторите, от които зависи цената на електрическата енергия на свободен пазар, могат да бъдат, включително, но не само, потребено количество и неговото разпределение в денонощието, сезонен характер на потреблението, фиксирана цена или такава, обвързана с нивата на енергийната борса и други.

Процедура по смяна на доставчик

Както при първоначален избор, така и при последваща смяна на настоящ доставчик на електрическа енергия, всеки потребител има възможността да се възползва от услугите на бъдещия си доставчик, който вместо него да администрира и координира със съответния мрежови оператор целия процес. Условията и сроковете са нормативно определени и приложими при всички мрежови оператори. За целта е необходимо пълномощно в полза на новия доставчик, след като договорът с него е сключен.

Изкупуване на излишна енергия

Ако потребителят е изградил собствен енергиен източник на мястото на потребление, то е много вероятно количеството на произведената енергия в определени моменти да бъде повече от необходимото. В този случай неговият доставчик на ток е и негов партньор при закупуването на излишните и отдадени в мрежата количества. Технологията и процесът са аналогични с тази при доставката на енергия след сключването на договор за изкупуване на енергия на свободен пазар.

Съдействие

Търговецът на електрическа енергия на свободен пазар може да окаже съдействие и да бъде полезен на клиента в различни случаи, възникнали естествено при клиента в качеството му на потребител на енергия и страна по договор с мрежовия оператор. Пример за това може да бъде случай, при който клиент на търговец на свободен пазар закупува друг обект на потребление на свободен пазар, променя данните му за собственост и вследствие на това постъпления трябва да бъдат предприети и пред съответния мрежови оператор (смяна на партида).

Полезна информация

| Подобни статии

Цени на електрическа енергия за 2021-2022г. – очаквания

Цени на електрическа енергия за 2021-2022г. – очаквания

ФАКТОРИ НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ: Цените на електрическата енергия ще се влияят основно от фактори, които можем условно да групираме в следните направления: Цените на въглеродните емисии, атмосферните условия и цените на петролните продукти (най-вече на природния...

Свободен пазар на електрическа енергия – Какво ще се случи на 01.07.2021

Свободен пазар на електрическа енергия – Какво ще се случи на 01.07.2021

СМЯНА НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ: Съгласно промените в Закона за енергетика от 26.06.2020г, всички небитови потребители на ниско напрежение (НН) трябваше да мигрират от регулиран, на свободен енергиен пазар, считано от 01.10.2020г. Така на всеки от тези...

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Гарантирана цена или Динамична цена. Кой продукт да изберете?

Гарантирана цена или Динамична цена. Кой продукт да изберете?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Как да избера моя доставчик?

Как да избера моя доставчик?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какви са стъпките, които да предприемете при избор на нов доставчик на ток?

Какви са стъпките, които да предприемете при избор на нов доставчик на ток?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...