menu

CLOSE

X

About us

Products and Services

PARTNERS

Useful INFORMATION

RESOURCES

CONTACT INFORMATION

Get an offer

Phone:

0700 800 80

E-mail:

office@synergonenergy.bg

Address

23 Bacho Kiro St., 1000 Sofia, Bulgaria

At what prices do you buy electricity from October 1, 2020, if you have not took advantage at your right to choose a supplier on the free market?
Posted on: 28 Oct, 2020

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на електрическа енергия по цени определени от КЕВР ще бъдат прекратени.

Ако не сте се възползвали от правото си на избор, токът ви няма да бъде спрян, но от 1 октомври 2020 г. за вас в сила са нови служебни цени и условия за доставка на електроенергия по т.нар. типови договори от досегашния ви доставчик.

В тези типови договори на общо основание (тоест, не конкретно за Вас и Вашите специфични нужди) са определени правата и задълженията на страните, условия за доставка и нова цена на електрическа енергия, както следва:

 

Двутарифно измерване

 

Еднотарифно измерване

 

Дневна лв./МВтч*

 

Нощна лв./МВтч* Една скала лв/МВтч

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД

 

129.96 99.7 134.98

 

EVN Електроснабдяване

 

124.59 95.76 122.72

 

ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД

 

141.66 79.98 141.66

*Цена на активна електрическа енергия, без включени такси за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, акциз, ДДС и такса Задължение към обществото

Срокът на новите типови договори (01.10.2020 – 30.06.2021), дава на бизнеса още една отсрочка за избор на доставчик, но е важно да знаете че условията през този втори период за неизгодни. Добрата новина е, че все още и по всяко време можете да избере доставчик и да прекратите без неустойки новия си типов договор, затова съветваме собствениците на бизнес, дори да не са се възползвали от правото си на избор до 01 октомври 2020, да не губят повече време.

Със Синергон Енерджи вие имате възможност, спрямо индивидуалния си профил на потребление, да намалите до 20% разходите си за електрическа енергия. За да получите персонална оферта и анализ на спестяванията които ще да реализирате с нас, моля изпратете ни запитване за оферта тук. Ако предпочитате да се разговаряте с наш представител и да получите консултация – можете да откриете контактите на нашите представители във вашия регион в секция Контакти

Useful information

| Similar articles

How to choose a provider?

How to choose a provider?

Following the amendments to the Energy Act, by 1 October 2020 all small, medium or large business owners must choose their electricity provider, as from this date on, the regulated market for business customers will cease to exist and electricity supply at prices...